Prejsť na hlavný obsah
You are EU

Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo „You are EU“

Toto vyhlásenie sa vzťahuje na obsah uverejnený na doméne: https://you-are-eu.europa.eu/

Toto webové sídlo spravuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre komunikáciu (GR COMM). Je navrhnuté tak, aby ho využívalo čo najviac ľudí vrátane osôb so zdravotným postihnutím.

Osoby navštevujúce toto webové sídlo by mali byť schopné vykonať tieto úkony:

 • bez problémov priblížiť obsah týchto stránok až o 200 %,
 • pohybovať sa na väčšine z nich iba pomocou klávesnice,
 • pohybovať sa na väčšine z nich pomocou modernej čítačky obrazovky a softvéru na rozpoznávanie reči (na vašom počítači alebo telefóne).

Tieto webové stránky sú navrhnuté v súlade s technickou normou pre webové stránky a mobilné aplikácie EN 301 549 v.3.2.1. Dôsledne sa teda dodržiava úroveň „AA“ usmernení k prístupnosti obsahu webových stránok (verzia 2.1).

Stav súladu

Toto webové sídlo je čiastočne v súlade s technickou normou EN 301 549 v.3.2.1 a usmerneniami pre prístupnosť obsahu webových stránok 2.1, úroveň AA. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti „Neprístupný obsah“.

Tieto webové stránky boli naposledy testované 18. decembra 2023.

Vypracovanie tohto vyhlásenia

Toto vyhlásenie bolo zrevidované 11. decembra 2023.

Vychádza z preskúmania reprezentatívnej vzorky webových stránok odborníkom na prístupnosť s kvalifikáciou IAAP, pričom sa využili prvky manuálneho i automatizovaného testovania.

Spätná väzba

Oceníme vašu spätnú väzbu v súvislosti s prístupnosťou webového sídla https://you-are-eu.europa.eu/. Informujte nás, ak sa stretnete s prekážkami prístupnosti:

 • E-mail: COMM-ENERGY-CAMPAIGNatec [dot] europa [dot] eu (COMM-ENERGY-CAMPAIGN[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Snažíme sa odpovedať na spätnú väzbu do 15 pracovných dní odo dňa prijatia podnetu príslušným odborom Komisie.

Kompatibilita s prehliadačmi a asistenčnými technológiami

Webové stránky https://you-are-eu.europa.eu/ sú navrhnuté tak, aby boli kompatibilné s týmito asistenčnými technológiami:

 • najnovšou verziou prehliadačov Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox a Apple Safari;
 • v kombinácii s najnovšími verziami NVDA, VoiceOver a TalkBack.

Technické špecifikácie

Pri práci s konkrétnou kombináciou webového prehliadača a akýchkoľvek asistenčných technológií alebo pluginov nainštalovaných vo vašom počítači závisí prístupnosť webového sídla https://you-are-eu.europa.eu/ od týchto technológií:

 • HTML,
 • WAI-ARIA,
 • CSS,
 • JavaScript.

Neprístupný obsah

Napriek nášmu maximálnemu úsiliu o zabezpečenie prístupnosti webového sídla https://you-are-eu.europa.eu/ sme si vedomí niektorých obmedzení, ktoré sa snažíme odstrániť. Ďalej uvádzame opis známych obmedzení a potenciálnych riešení. Ak sa stretnete s problémom, ktorý nie je uvedený nižšie, kontaktujte nás.

Známe obmedzenia webových stránok https://you-are-eu.europa.eu/:

 1. Prístupnosť navigačného menu: Obsah niektorých stránok nebol ešte nakódovaný tak, aby poskytoval najvyšší komfort s čítačkou obrazovky. Tento problém plánujeme vyriešiť do konca marca 2024. ​
 2. Hierarchia nadpisov: Nadpisy niektorých stránok nemajú správnu hierarchiu, čo môže používateľom čítačiek obrazovky spôsobiť problémy. Tento problém plánujeme vyriešiť do konca marca 2024.