Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
You are EU

Δήλωση προσβασιμότητας

Ιστότοπος You are EU

Η παρούσα δήλωση ισχύει για το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον διαδικτυακό χώρο: https://you-are-eu.europa.eu/

Αρμόδια για τη διαχείριση του ιστότοπου αυτού είναι η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ COMM). Έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να χρησιμοποιείται από όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία.

Θα πρέπει να έχετε δυνατότητα:

 • μεγέθυνσης έως και 200 % χωρίς προβλήματα
 • πλοήγησης στο μεγαλύτερο μέρος του ιστότοπου χρησιμοποιώντας μόνο το πληκτρολόγιο
 • πλοήγησης στο μεγαλύτερο μέρος του ιστότοπου με χρήση σύγχρονου αναγνώστη οθόνης και λογισμικού αναγνώρισης ομιλίας (στον υπολογιστή ή στο τηλέφωνό σας)

Ο σχεδιασμός του ιστότοπου έχει γίνει σύμφωνα με το τεχνικό πρότυπο για ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές EN 301 549 v.3.2.1. Συμμορφώνεται απόλυτα με το επίπεδο «AA» των κατευθυντήριων γραμμών για την προσβασιμότητα διαδικτυακού περιεχομένου (WCAG) έκδοση 2.1.

Κατάσταση συμμόρφωσης

Ο ιστότοπος αυτός συμμορφώνεται εν μέρει με το τεχνικό πρότυπο EN 301 549 v.3.2.1 και τις κατευθυντήριες γραμμές για την προσβασιμότητα διαδικτυακού περιεχομένου (WCAG) 2.1 επίπεδο ΑΑ. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. «Μη προσβάσιμο περιεχόμενο».

Ο ιστότοπος ελέγχθηκε τελευταία φορά στις 18 Δεκεμβρίου 2023.

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης

Η παρούσα δήλωση αναθεωρήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2023.

Η δήλωση βασίζεται σε εξέταση αντιπροσωπευτικού δείγματος ιστοσελίδων από εμπειρογνώμονα της IAAP ειδικευμένο σε θέματα προσβασιμότητας, με τη χρήση συνδυασμού χειροκίνητων και αυτοματοποιημένων δοκιμών.

Παρατηρήσεις

Οι παρατηρήσεις σας σχετικά με την προσβασιμότητα του ιστότοπου https://you-are-eu.europa.eu/ είναι ευπρόσδεκτες. Παρακαλούμε ενημερώστε μας αν αντιμετωπίσετε εμπόδια προσβασιμότητας:

 • Email: COMM-ENERGY-CAMPAIGNatec [dot] europa [dot] eu (COMM-ENERGY-CAMPAIGN[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Προσπαθούμε να απαντούμε στις παρατηρήσεις εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους από την αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής.

Συμβατότητα με προγράμματα περιήγησης και υποστηρικτική τεχνολογία

Ο ιστότοπος https://you-are-eu.europa.eu/ έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να είναι συμβατός με τις εξής, πλέον διαδεδομένες υποστηρικτικές τεχνολογίες:

 • την τελευταία έκδοση των προγραμμάτων περιήγησης Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox και Apple Safari·
 • σε συνδυασμό με τις τελευταίες εκδόσεις των NVDA, VoiceOver και TalkBack.

Τεχνικές προδιαγραφές

Η προσβασιμότητα του ιστότοπου https://you-are-eu.europa.eu/ βασίζεται στις ακόλουθες τεχνολογίες προκειμένου να λειτουργεί με τον συγκεκριμένο συνδυασμό προγράμματος περιήγησης και τυχόν υποστηρικτικών τεχνολογιών ή πρόσθετων εγκατεστημένων στον υπολογιστή σας:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Μη προσβάσιμο περιεχόμενο

Παρά τις προσπάθειές μας να διασφαλίσουμε την προσβασιμότητα του ιστότοπου https://you-are-eu.europa.eu/, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί, τους οποίους προσπαθούμε να διορθώσουμε. Ακολουθεί περιγραφή γνωστών περιορισμών και πιθανών λύσεων. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα που δεν αναφέρεται κατωτέρω.

Γνωστοί περιορισμοί για τον ιστότοπο https://you-are-eu.europa.eu/:

 1. Προσβασιμότητα μενού πλοήγησης: Μέρος του περιεχομένου δεν έχει κωδικοποιηθεί σωστά για να παρέχεται η καλύτερη εμπειρία με χρήση αναγνώστη οθόνης. Σκοπεύουμε να διορθώσουμε το πρόβλημα αυτό έως τον Μάρτιο του 2024. ​
 2. Ιεράρχηση επικεφαλίδων: Ορισμένες επικεφαλίδες δεν ακολουθούν τη σωστή ιεράρχηση επικεφαλίδων, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στους χρήστες αναγνώστη οθόνης. Σκοπεύουμε να διορθώσουμε το πρόβλημα αυτό έως τον Μάρτιο του 2024.