Põhisisu juurde
You are EU

Juurdepääsetavuse avaldus

Veebisait „You are EU“

Käesolev avaldus puudutab sisu, mis on avaldatud domeenis: https://you-are-eu.europa.eu/

Veebisaiti haldab Euroopa Komisjoni teabevahetuse peadirektoraat. See on mõeldud kasutamiseks võimalikult paljudele inimestele, sealhulgas puuetega inimestele.

Veebisait peaks võimaldama järgmist:

 • suurendada kuvatavat sisu probleemideta kuni 200%;
 • liikuda suuremal osal veebisaidist üksnes klaviatuuri abil;
 • liikuda suuremal osal veebisaidist kaasaegse ekraanilugeja ja kõnetuvastustarkvara abil (arvutis või telefonis).

Käesolev veebisait on kavandatud vastavalt veebisaitide ja mobiilirakenduste tehnilisele standardile EN 301 549 v.3.2.1. See vastab ligilähedaselt veebisisu ligipääsetavuse suuniste (WCAG) versiooni 2.1 vastavustasemele „AA“.

Nõuetele vastavus

Käesolev veebisait vastab osaliselt tehnilisele standardile EN 301 549 v.3.2.1 ja veebisisu juurdepääsetavuse suuniste (WCAG) versiooni 2.1 vastavustasemele AA. Lisateavet leiate rubriigis „Mitteligipääsetav sisu“.

Veebisaiti katsetati viimati 18. detsembril 2023.

Käesoleva avalduse koostamine

Käesolev avaldus vaadati läbi 11. detsembril 2023.

Avaldus tugineb hinnangule, mille on veebisaitide esindava valimi läbivaatamise järel andnud rahvusvahelise ligipääsetavusekspertide ühenduse IAAP tingimustele vastav ekspert, kasutades nii manuaalset kui ka automaatset testimist.

Tagasiside

Meil on hea meel, kui annate tagasisidet veebisaidi https://you-are-eu.europa.eu/ juurdepääsetavuse kohta. Kui ligipääs on raskendatud, teatage sellest palun meile järgmiste kanalite vahendusel:

 • E-post: COMM-ENERGY-CAMPAIGNatec [dot] europa [dot] eu (COMM-ENERGY-CAMPAIGN[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Püüame tagasisidele vastata 15 tööpäeva jooksul alates kuupäevast, mil komisjoni vastutav talitus päringu kätte sai.

Ühilduvus brauserite ja tugitehnoloogiaga

Veebisait https://you-are-eu.europa.eu/ ühildub järgmiste enimkasutatud tugitehnoloogia versioonidega:

 • Google Chrome’i, Microsoft Edge’i, Mozilla Firefoxi ja Apple Safari brauserite viimased versioonid,
 • kasutatuna koos NVDA, VoiceOveri ja TalkBacki viimaste versioonidega.

Tehnilised spetsifikatsioonid

Veebisaidil https://you-are-eu.europa.eu/ kasutatakse juurdepääsetavuse tagamiseks järgmisi tehnoloogialahendusi, mis toimivad konkreetse kombinatsiooniga teie veebilehitsejast ja teie arvutisse paigaldatud tehnilistest abivahenditest või pistikprogrammidest:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript.

Mitteligipääsetav sisu

Hoolimata meie jõupingutustest tagada juurdepääsetavus veebisaidile https://you-are-eu.europa.eu/, oleme teadlikud mõningatest kitsaskohtadest, mille kõrvaldamiseks otsime lahendusi. Allpool on loetletud teadaolevad kitsaskohad ja võimalikud lahendused. Palun võtke meiega ühendust, kui teil tekib probleem, mida ei ole allpool nimetatud.

Veebisaidi https://you-are-eu.europa.eu/ teadaolevad probleemid.

 1. Navigatsioonimenüü juurdepääsetavus: osa sisust ei ole ekraanilugejaga parimate kogemuste saamiseks nõuetekohaselt kodeeritud. Selle probleemi kavatseme lahendada 2024. aasta märtsiks. ​
 2. Pealkirjade hierarhia: mõned pealkirjad ei järgi õiget hierarhiat, mis võib tekitada probleeme ekraanilugeja kasutajatele. Selle probleemi kavatseme lahendada 2024. aasta märtsiks.