Põhisisu juurde
You are EU
Noormees külgprofiilis, sirutamas kätt päikesepaneeli suunas

Vabadus, rahu ja energiasõltumatus.

Saame sellega koos hakkama.

Demokraatia, vabadus, võrdsus, sallivus ja solidaarsus. Need on meid ühendavad Euroopa väärtused. Venemaa sissetung Ukrainasse näitas meile, et meie demokraatia, majandus ja energiasõltumatus on omavahel tihedalt seotud. Tagame üheskoos, et meil oleks Euroopas toodetud puhas taastuvenergia. Neid eesmärke on võimalik saavutada ainult ühiste jõupingutustega. Seiskem meie väärtuste eest, et kaitsta enda ja oma perekonna tulevikku, kliimat ja planeeti.

You are EU!

 

Mida tähendab „You are EU“?

„You are EU“ on üleskutse kõigile eurooplastele ühineda ja aidata meie väljakutsete põhjalt luua parem tulevik Euroopa päritolu puhta energia abil. Saame toetuda oma tugevusele, mis lähtub meie ühisest ambitsioonist kujundada maailma, milles me elame. „You are EU“ on meie lubadus eurooplastena ning siin loeb igaühe panus. „You areEU“ on avaldus selle kohta, et saame ühiselt liikuda puhta ja koduse energia suunas. „You are EU“ on meeldetuletus sellest, et teha on palju ja saame seda tulevaste põlvkondade huvides teha üheskoos. Meie lapsed ja lapselapsed panevad meid pöörama suuremat tähelepanu meie sihile ja ühisele eesmärgile – säilitada meie demokraatia, majandus ning rahumeelne ja sõltumatu liit.

Vabadus, rahu ja energiasõltumatus - Noormees sirutamas kätt päikesepaneeli suunas
Demokraatia, mitmekesisus ja kliimakaitse - Noor naine, taustal mitu tuuleturbiini
Stabiilsus, austus ja rohepööre - Kükitav mees ühendamas kaht kaablit päikesepaneelide kohal
Ühtsus, turvalisus ja taastuvenergia - Noormees vaatamas oma telefoni, nõjatudes samal ajal oma elektriautole

© Euroopa Liit, 2023. Kõik õigused kaitstud. Mõne osa kasutamise luba on teatavate tingimuste alusel antud ELile.

Üheskoos näitasime, et julge pealehakkamisega saavad Euroopa asjad tehtud. Töö ei ole aga kaugeltki veel läbi – mingem siit üheskoos edasi. Käes on aeg täita antud lubadused ja valmistuda homseks.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen

You are EU – igaüks meist

„You are EU“ aktiveerib, inspireerib ja kõnetab kõigist ELi riikidest pärit inimesi. „You are EU“ võimestab meid, sest põimib meie väärtused ümberkujundamise ideega. See ühendab meid eurooplastena. Samal ajal annab see meile suuna tulevikuks. See lisab tulevikku suunatud mõõtme sellele, kes me oleme, ning võimaldab meil aktiivselt kujundada edasisi samme, mis põhinevad vabadusel, rahul ja solidaarsusel ning puhastel ja sõltumatutel energiaallikatel.

You are EU – igaüks meist.