Skip to main content
You are EU

Frihet, fred och energioberoende.

Tillsammans klarar vi det

Demokrati, frihet, jämlikhet, tolerans och solidaritet är de europeiska värden som förenar oss. Den ryska invasionen av Ukraina har också visat att vår demokrati, vår ekonomi och vårt energioberoende hänger tätt ihop. Så låt oss tillsammans se till att vi har ren och förnybar energi – producerad i Europa. Vi kan bara nå det här målet genom en gemensam insats. Så var med och försvara våra värden för att skydda din och din familjs framtid, klimatet och planeten.

 

You are EU! 

 

Vad är 'You are EU'?

'You are EU' är en kampanj som uppmanar alla i EU att dra sitt strå till stacken och hjälpa till att klara av våra utmaningar och skapa en bättre framtid med ren energi som är producerad i Europa. Vi kan förlita oss på vår kraft som kommer från vår gemensamma önskan om att forma den värld vi lever i. 'You are EU' är vårt löfte som européer där allt som var och en bidrar med räknas. 'You are EU' är ett budskap om att vi tillsammans kan ställa om till ren och egenproducerad energi. 'You are EU' är en påminnelse om att det är mycket som måste göras, men att vi kan göra det tillsammans för framtida generationers skull. Tanken på våra barn och barnbarn hjälper oss att fokusera på vägen framåt och vårt gemensamma mål – att värna demokratin, ekonomin och vårt fredliga och oberoende EU.

För Europa är solidariteten vår framtid – mer än någonsin. Ju mer vi håller ihop och ju mer enighet vi visar, desto starkare kan vår union bli och desto bättre kan vi förbereda oss för framtiden.

Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande

Var och en av You are EU

'You are EU' ska aktivera, inspirera och tala till människor i alla EU-länder. 'You are EU' ska ge oss kraft att agera genom att kombinera våra värden med behovet av omställning. Kampanjen förenar oss som européer och stakar samtidigt ut riktningen mot framtiden. Den bidrar med en framtidsaspekt till det som vi är och gör så att vi aktivt kan forma vägen framåt utifrån principerna om frihet, fred och solidaritet tillsammans med rena och oberoende energikällor. Var och en av You are EU!