Gå direkt till innehållet
You are EU
En ung pojke i profil sträcker ut sin hand mot en solpanel

Frihet, fred och energioberoende.

Tillsammans klarar vi det

Demokrati, frihet, jämlikhet, tolerans och solidaritet är de europeiska värden som förenar oss. Den ryska invasionen av Ukraina visade oss att vår demokrati, vår ekonomi och vårt energioberoende hänger tätt ihop. Så låt oss tillsammans se till att vi har ren och förnybar energi – producerad i Europa. Vi kan bara nå det här målet genom en gemensam insats. Så var med och försvara våra värden för att skydda din och din familjs framtid, klimatet och planeten.

You are EU!

 

Vad är ”You are EU”?

”You are EU” är en kampanj som uppmanar alla i EU att dra sitt strå till stacken och hjälpa till att klara av våra utmaningar så att vi skapar en bättre framtid med ren energi som är producerad i Europa. Vi kan förlita oss på vår styrka som kommer från vår gemensamma önskan om att forma den värld vi lever i. ”You are EU” är vårt löfte som européer där allt som var och en bidrar med räknas. ”You are EU” är ett budskap om att vi tillsammans kan ställa om till ren och egenproducerad energi. ”You are EU” är en påminnelse om att det är mycket som måste göras, och att vi kan göra det tillsammans för framtida generationers skull. Tanken på våra barn och barnbarn hjälper oss att fokusera på vägen framåt och vårt gemensamma mål – att värna demokratin, ekonomin och vårt fredliga och oberoende EU.

Frihet, fred och energioberoende - En ung pojke som sträcker ut handen mot en solpanel
För demokratin, mångfalden och klimatet - En ung kvinna som står med flera vindkraftverk i bakgrunden
Stabilitet, förtroende och en grön omställning - Man som sitter på huk och ansluter två kablar till några solpaneler
Sammanhållning, trygghet och förnybar energi - Ung man som kollar sin mobil medan han lutar sig mot sin elbil

© Europeiska unionen 2023. Med ensamrätt. Delar har licensierats till EU på vissa villkor.

Tillsammans har vi visat hur mycket EU kan uppnå när vi visar mod. Och vårt arbete är långt ifrån över, så låt oss förbli eniga. Låt oss skapa resultat i dag och samtidigt göra oss redo för morgondagen.

Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande

Vi är alla EU

”You are EU” ska aktivera, inspirera och tala till människor i alla EU-länder. ”You are EU” ska ge oss kraft att agera genom att kombinera våra värden med behovet av omställning. Kampanjen förenar oss som européer och stakar samtidigt ut riktningen mot framtiden. Den bidrar med en framtidsaspekt till det som vi är och gör så att vi aktivt kan forma vägen framåt utifrån principerna om frihet, fred och solidaritet tillsammans med rena och oberoende energikällor.

Vi är alla EU!