Skip to main content
You are EU

Libertà, Paċi, u Indipendenza Enerġetika.

Flimkien jirnexxilna

Id-demokrazija, il-libertà, l-ugwaljanza, it-tolleranza u s-solidarjetà. Dawn huma l-valuri Ewropej li jgħaqqduna. L-invażjoni Russa fl-Ukrajna wriet ukoll li d-demokrazija tagħna, l-ekonomija tagħna, u l-indipendenza enerġetika tagħna huma katina waħda. Flimkien nistgħu niżguraw li jkollna enerġija nadifa u rinnovabbli – iġġenerata fl-Ewropa. Dawn l-għanijiet nistgħu nilħquhom biss jekk niġbdu ħabel wieħed. Iddefendi l-valuri tagħna biex inħarsu l-futur tiegħek u tal-familja tiegħek, il-klima u l-pjaneta.

You are EU!

 

It-tifsira ta’ "You are EU"

"You are EU" hija stedina għall-Ewropej kollha biex ikunu parti u jgħinu fit-trasformazzjoni biex l-isfidi tagħna jissarrfu f’ġejjieni aħjar b'enerġija nadifa magħmula l-Ewropa. Nistgħu niddependu fuq is-saħħa tagħna, li ġejja mix-xewqa kondiviża tagħna li nsawru d-dinja li rridu ngħixu fiha. "You are EU" hija l-impenn tagħna bħala Ewropej li għalih neħtieġu l-kontribut ta’ kulħadd. "You are EU" hija dikjarazzjoni li nistgħu nimxu id f’id lejn enerġija nadifa u magħmula l-Ewropa. "You are EU" tfakkarna li għalkemm hemm ħafna xi jsir, dan nistgħu nwettquh flimkien għall-ġid tal-ġenerazzjonijiet futuri. Uliedna u wlied uliedna jgħinuna niffukaw fuq it-triq li għandna quddiemna u l-għan komuni tagħna – il-ħarsien tad-demokrazija, tal-ekonomija, u tal-Unjoni paċifika u indipendenti tagħna.

Għall-Ewropa – issa iżjed minn qatt qabel – is-solidarjetà hija d-destin tagħna. Aktar ma ningħaqdu flimkien u aktar ma nuru unità, aktar nistgħu noħorġu mis-sena li ġejja bħala Unjoni aktar b’saħħitha u aktar inkunu nistgħu nħejju aħjar id-dinja ta’ għada.

Ursula von der Leyen, il-President tal-Kummissjoni Ewropea

You are EU: l-Ewropa hija int

Il-kampanja "You are EU" tattiva, tnebbaħ u tkellem lill-persuni mill-pajjiżi kollha tal-UE. "You are EU" tagħtina s-setgħa għax iżżewweġ il-valuri tagħna mal-idea ta’ trasformazzjoni. Tgħaqqadna bħala Ewropej. Fl-istess waqt, tagħtina direzzjoni għall-ġejjieni. B’hekk tagħti dimensjoni li tħares 'il quddiem lil min aħna, u tippermettilna nsawru b’mod attiv it-triq quddiemna fuq is-sisien tal-libertà, tal-paċi u tas-solidarjetà b’sorsi tal-enerġija nodfa u indipendenti. You are EU: l-Ewropa hija int!