Mur għall-kontenut ewlieni
You are EU
Żagħżugħ, li jidher mill-profil tal-ġenb, jestendi driegħu u idu lejn pannell solari

Libertà, Paċi, u Indipendenza Enerġetika.

Flimkien jirnexxilna

Id-demokrazija, il-libertà, l-ugwaljanza, it-tolleranza u s-solidarjetà. Dawn huma l-valuri Ewropej li jgħaqqduna. L-invażjoni Russa fl-Ukrajna wriet ukoll li d-demokrazija tagħna, l-ekonomija tagħna, u l-indipendenza enerġetika tagħna huma katina waħda. Flimkien nistgħu niżguraw li jkollna enerġija nadifa u rinnovabbli – iġġenerata fl-Ewropa. Dawn l-għanijiet nistgħu nilħquhom biss jekk niġbdu ħabel wieħed. Ejjew niddefendu l-valuri tagħna biex inħarsu l-futur tiegħek u tal-familja tiegħek, il-klima u l-pjaneta.

You are EU!

 

It-tifsira ta’ “You are EU”

“You are EU” hija stedina għall-Ewropej kollha biex ikunu parti u jgħinu fit-trasformazzjoni biex l-isfidi tagħna jissarrfu f’ġejjieni aħjar li jiġġenera l-enerġija nadifa fl-Ewropa. Nistgħu nistrieħu fuq il-preġji tagħna, imsejsa fuq ix-xewqa waħdanija tagħna li jsawru d-dinja li rridu ngħixu fiha. “You are EU” hija l-wegħda tagħna bħala Ewropej li neħtieġu l-kontribut ta’ kulħadd. “You are EU” hija dikjarazzjoni li nistgħu nimxu id f’id lejn enerġija nadifa u endoġena. “You are EU” hija tfakkira li għalkemm hemm ħafna xi jsir, dan nistgħu nwettquh flimkien għall-ġid tal-ġenerazzjonijiet futuri. Uliedna u wlied uliedna se jsaħħu l-enfasi tagħna fuq it-triq ’il quddiem u l-għan komuni tagħna – il-ħarsien tad-demokrazija, tal-ekonomija, u tal-Unjoni paċifika u indipendenti tagħna.

Libertà, Paċi u Indipendenza Enerġetika - Żagħżugħ li jestendi jdejh lejn pannell solari
Demokrazija, Diversità u Ħarsien tal-Klima - Żagħżugħa b’diversi turbini eoliċi fl-isfond
Stabbiltà, Rispett u Tranżizzjoni Ekoloġika - Raġel jitbaxxa biex jgħaqqad żewġ cables’l fuq minn xi pannelli solari
Unità, Sigurtà u Enerġija Rinnovabbli - Żagħżugħ jiċċekkja t-telefown tiegħu waqt li qed iserraħ fuq il-karozza elettrika tiegħu

© L-Unjoni Ewropea 2023. Id-drittijiet kollha huma riżervati. Ċerti partijiet huma liċenzjati skont xi kundizzjonijiet lill-UE.

Flimkien, urejna li meta l-Ewropa tkun kuraġġuża, twettaq l-affarijiet. U l-ħidma tagħna għadha ’l bogħod milli tintemm, għalhekk ejjew ningħaqdu flimkien. Ejjew inwettqu llum u nħejju għal għada.

Ursula von der Leyen, il-President tal-Kummissjoni Ewropea

You are EU!

“You are EU” li tħeġġeġ, tnebbaħ u titħaddet ma’ persuni mill-pajjiżi kollha tal-UE. “You are EU” li tagħti s-setgħa għax iżżewweġ il-valuri tagħna mal-idea ta’ trasformazzjoni. Din tgħaqqadna bħala Ewropej. Fl-istess waqt, tagħtina direzzjoni għall-ġejjieni. B’hekk tagħti dimensjoni progressiva lil dak li aħna, u tippermettilna nsawru b’mod attiv it-triq quddiemna fuq is-sisien tal-libertà, tal-paċi u tas-solidarjetà b’sorsi tal-enerġija nodfa u indipendenti.

All of You are EU.