Skip to main content
You are EU

Brīvība, miers un enerģētiskā neatkarība.

Kopīgiem spēkiem mums izdosies.

Demokrātija, brīvība, līdztiesība, iecietība un solidaritāte — tās ir Eiropas vērtības, kas mūs vieno. Krievijas iebrukums Ukrainā ir parādījis, ka mūsu demokrātija, ekonomika un enerģētiskā neatkarība ir savstarpēji cieši saistītas. Kopīgi gādāsim, lai mums būtu tīra, atjaunīga enerģija, kas ražota Eiropā. Šos mērķus mēs varam sasniegt tikai ar kopīgiem centieniem. Iestāsimies par savām vērtībām, lai aizsargātu savu un savas ģimenes nākotni, klimatu un planētu.

 

You are EU!

 

'You are EU' nozīme

'You are EU' ir aicinājums visiem eiropiešiem iesaistīties, lai kopā, pārvarot grūtības, izveidotu labāku nākotni ar Eiropā ražotu tīru enerģiju. Mēs varam paļauties uz saviem spēkiem, kurus smeļamies kopīgajā vēlmē veidot pasauli, kurā dzīvojam. 'You are EU' ir mūsu, eiropiešu, solījums, kurā katrs mūsu ieguldījums ir no svara. 'You are EU' ir apliecinājums, ka mēs varam kopīgi virzīties uz tīru un pašmāju enerģiju. 'You are EU' ir atgādinājums, ka darāmā ir daudz, bet kopīgiem spēkiem tas ir paveicams nākamo paaudžu labā. Mūsu bērni un mazbērni ir iemesls vairāk koncentrēties uz mums ejamo ceļu un mūsu kopīgo mērķi — mūsu demokrātijas, ekonomikas un miermīlīgas un neatkarīgas Savienības saglabāšanu.

Solidaritāte ir Eiropas liktenis — tagad vairāk nekā jebkad agrāk. Jo vienotāki mēs būsim un jo lielāku vienotību parādīsim, jo ātrāk mēs nākamā gada laikā kļūsim par spēcīgāku Savienību un jo labāk spēsim sagatavoties nākotnes pasaulei.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena

Eiropas Savienība ir ikviens no jums — You are EU!

'You are EU' aktivizē, iedvesmo un runā ar cilvēkiem no visām ES valstīm. 'You are EU' mums paver jaunas iespējas, jo tas mūsu vērtības apvieno ar ideju par pārveidi. Tas mūs vieno kā eiropiešus. Tajā pašā laikā tas mums dod ievirzi nākotnei. Tas pievieno uz nākotni orientētu dimensiju tam, kas mēs esam, un mums dod iespēju aktīvi veidot tālāko ceļu, balstītu uz brīvību, mieru un solidaritāti, ar tīriem energoresursiem un enerģētisko neatkarību. Eiropas Savienība ir ikviens no jums — You are EU!