Skip to main content
You are EU

Svoboda, mír a energetická nezávislost.

Společně to dokážeme

Demokracie, svoboda, rovnost, tolerance a solidarita. To jsou evropské hodnoty, které nás spojují. Ruská invaze na Ukrajinu také ukázala, že naše demokracie, naše hospodářství a naše energetická nezávislost jsou úzce propojeny. Postarejme se společně o to, abychom měli čistou a obnovitelnou energii – vyrobenou v Evropě. Těchto cílů můžeme dosáhnout pouze společným úsilím. Braňme své hodnoty, abychom chránili svou budoucnost i budoucnost své rodiny, klima a planetu.

 

You are EU!

 

Co znamená 'You are EU'

'You are EU' je výzva adresovaná všem Evropanům, aby se zapojili a přispěli k řešení problémů, které stojí před námi, a tak vytvořili lepší budoucnost s čistou energií vyrobenou v Evropě. Můžeme se spolehnout na svou sílu, kterou čerpáme ze svého společného přání utvářet svět, ve kterém žijeme. 'You are EU' je náš závazek jakožto Evropanů, přičemž každý z našich příspěvků má význam. 'You are EU' je prohlášení, že společně můžeme přejít na čistou a doma vyrobenou energii. 'You are EU' je připomínka, že je třeba ještě udělat hodně, ale také že to společně pro budoucí generace dokážeme udělat. Naše děti a vnoučata nás nutí soustředit se na cestu kupředu a na náš společný cíl – zachovat naši demokracii, hospodářství a naši mírovou a nezávislou Unii.

Evropským posláním je – nyní více než kdy předtím – solidarita. Čím více stojíme při sobě, tím větší jednotu prokazujeme, tím více můžeme jako Unie z nadcházejícího roku vyjít silnější a tím lépe můžeme připravit svět na zítřek.

Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise

You are EU, jako každý z nás

'You are EU' aktivuje, inspiruje a oslovuje lidi ve všech zemích EU. 'You are EU' nás posiluje, protože spojuje naše hodnoty s myšlenkou transformace. Spojuje nás jako Evropany a zároveň nám poskytuje orientaci pro budoucnost. Obohacuje nás o zaměření na budoucnost a umožňuje nám aktivně utvářet cestu vpřed na základě svobody, míru a solidarity, a to s čistými a nezávislými zdroji energie. You are EU, jako každý z nás.