Skip to main content
You are EU

Saoirse, Síocháin agus Neamhspleáchas Fuinnimh.

Is féidir linn é seo a dhéanamh le chéile

Daonlathas, saoirse, comhionannas, caoinfhulaingt, agus dlúthpháirtíocht. Is iad sin na luachanna Eorpacha a aontaíonn sinn. Léirigh ionradh na Rúise ar an Úcráin freisin go bhfuil ár ndaonlathas, ár ngeilleagar agus ár neamhspleáchas fuinnimh fite fuaite ina chéile. Déanaimis deimhin de le chéile go mbíonn fuinneamh glan in-athnuaite againn – fuinneamh atá déanta san Eoraip. Is le hiarracht aontaithe amháin is féidir linn na spriocanna sin a bhaint amach. Seasaimis ar son ár luachanna chun todhchaí ár dteaghlach, na haeráide agus an phláinéid a chosaint.

 

You are EU!

 

An bhrí atá le ‘You are EU’

Is cuireadh é 'You are EU' do gach Eorpach chun bheith rannpháirteach agus cuidiú linn aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá romhainn chun todhchaí níos fearr a thógáil ina mbeidh fuinneamh glan, déanta san Eoraip. Féadfaimid brath ar ár neart, rud a tharraingímid as ár mian chomhchoiteann an domhan ina mairimid a mhúnlú. Is é 'You are EU' ár ngealltanas mar Eorpaigh, mar a bhfuil tábhacht leis an méid a dhéanaimid go léir. Is ráiteas é 'You are EU' gur féidir linn aistriú i gcomhpháirt i dtreo fuinneamh glan de thionscnamh an Aontais. Is meabhrúchán é 'You are EU' go bhfuil go leor le déanamh, ach gur féidir linn é a dhéanamh le chéile ar mhaithe leis na glúine atá le teacht. Is mar gheall ar ár bpáistí agus ar ár ngarpháistí a dhírímid ar an mbealach chun cinn agus ar an sprioc chomhchoiteann atá againn – ár ndaonlathas, ár ngeilleagar agus ár nAontas síochánta neamhspleách a chaomhnú.

Is í an dlúthpháirtíocht atá i ndán don Eoraip – anois níos mó ná riamh. Dá mhéad a sheasaimid le chéile, dá mhéad aontacht a léirímid, is amhlaidh is fearr is féidir linn teacht amach ón mbliain atá romhainn mar Aontas níos láidre agus saol na todhchaí a ullmhú.

Ursula von der Leyen, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh

You are EU, gach duine agaibh

Le ‘You are EU’, gníomhachtaítear daoine, spreagtar daoine agus labhraítear le daoine ó thíortha uile an Aontais Eorpaigh. Le ‘You are EU’, cumhachtaítear sinn agus aontaítear ár luachanna le meon an aistrithe. Nasctar le chéile sinn mar Eorpaigh. Ag an am céanna, tugtar treoir dúinn le haghaidh na todhchaí. Cuirtear gné fadbhreathnaitheach linn maidir le cé muid féin, agus cuirtear ar ár gcumas dúinn an bealach chun cinn a mhúnlú go gníomhach bunaithe ar an tsaoirse, ar an tsíocháin agus ar an dlúthpháirtíocht, agus foinsí fuinnimh glana neamhspleácha mar chuid de. You are EU, gach duine agaibh.