Skip to main content
You are EU

Wolność, pokój i niezależność energetyczna

Wspólnie możemy tego dokonać

Demokracja, wolność, równość, tolerancja i solidarność. To wartości europejskie, które nas jednoczą. Rosyjska inwazja na Ukrainę również pokazała, że nasza demokracja, nasza gospodarka i nasza niezależność energetyczna są ze sobą ściśle powiązane. Razem zadbajmy o to, byśmy w Europie produkowali czystą energię odnawialną. Możemy to osiągnąć tylko dzięki wspólnemu wysiłkowi. Broń naszych wartości, aby chronić przyszłość swoją i swojej rodziny, klimat i planetę.

 

YOU ARE EU!

 

Co oznacza YOU ARE EU?

Kampania YOU ARE EU to zaproszenie dla wszystkich Europejczyków do udziału i przyczynienia się do przekształcenia naszych wyzwań w lepszą przyszłość dzięki czystej energii wytwarzanej w Europie. Możemy polegać na naszej sile płynącej ze wspólnego pragnienia kształtowania świata, w którym żyjemy. Kampania YOU ARE EU to nasze zobowiązanie, jako Europejczyków, a udział każdego z nas się liczy. Kampania YOU ARE EU jest deklaracją, że możemy wspólnie dążyć do czystej i rodzimej energii. Kampania YOU ARE EU przypomina, że jest wiele do zrobienia, ale możemy dokonać tego wspólnie dla dobra przyszłych pokoleń. Nasze dzieci i wnuki podążą naszą drogą ku przyszłości i ku naszemu wspólnemu celowi, jakim jest ochrona naszej demokracji, gospodarki oraz naszej pokojowej i niezależnej Unii.

Przeznaczeniem Europy – teraz bardziej niż kiedykolwiek – jest solidarność. Im bardziej jesteśmy solidarni, im bardziej okazujemy jedność, tym silniejsi jako Unia możemy się stać w nadchodzącym roku i tym lepiej możemy kształtować świat w przyszłości.

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej

W kampanii YOU ARE EU liczy się każdy z nas

Kampania YOU ARE EU zachęca do działania, inspiruje i zwraca się do ludzi ze wszystkich krajów UE. Kampania YOU ARE EU wzmacnia naszą pozycję, ponieważ łączy nasze wartości z ideą transformacji. Łączy nas jako Europejczyków. Jednocześnie wyznacza nam kierunek na przyszłość. Dodaje naszej tożsamości wymiar związany z przyszłością i umożliwia nam aktywne kształtowanie przyszłej drogi w oparciu o wolność, pokój i solidarność dzięki czystym, niezależnym źródłom energii. W kampanii YOU ARE EU liczy się każdy z nas.