Skip to main content
You are EU

Laisvė, taika ir energetinė nepriklausomybė

Bendrus tikslus pasieksime drauge

Demokratija, laisvė, lygybė, tolerancija ir solidarumas. Tai – mus vienijančios europinės vertybės. Rusijos invazija į Ukrainą parodė, kad mūsų demokratija, ekonomika ir energetinė nepriklausomybė yra glaudžiai susijusios. Visi drauge užtikrinkime, kad Europoje būtų gaminama švari atsinaujinančiųjų išteklių energija. Šiuos tikslus pasieksime tik bendromis pastangomis. Ginkite savo vertybes ir drauge savo bei savo šeimos ateitį, klimatą ir planetą.

 

You are EU!

 

Ką reiškia 'You are EU'?

'You are EU' – tai visiems europiečiams skirtas raginimas padėti drauge spręsti bendrus uždavinius ir kurti geresnę ateitį, kurioje bus naudojama švari Europoje pagaminta energija. Turime tam pajėgumų, nes norime drauge formuoti pasaulį, kuriame gyvename. 'You are EU' – tai mūsų kaip europiečių įsipareigojimas. Svarbus kiekvieno iš mūsų indėlis. 'You are EU' – tai pareiškimas, kad kartu galime pereiti prie švarios Europoje pagamintos energijos. 'You are EU' – tai priminimas, kad nuveikti dar reikia nemažai, bet drauge galime pasiekti bendrus tikslus – ateities kartų labui. Dėl savo vaikų ir anūkų labiau dėmesį telkiame į ateitį ir bendrą tikslą – išsaugoti savo demokratiją, ekonomiką ir taikią bei nepriklausomą Sąjungą.

Šiandien Europos likimas labiau nei bet kada priklauso nuo solidarumo. Būdami vieningesni ir nevengdami to parodyti, ateinančiais metais sustiprinsime Sąjungą ir pasirengsime rytdienos iššūkiams.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen

You are EU kiekvienas jūsų

Kampanija 'You are EU' skatina veikti ir įkvepia visų ES šalių gyventojus. 'You are EU' suteikia mums galių, nes mūsų vertybes susieja su pertvarkos idėja. Kampanija vienija mus kaip europiečius. Be to, ji padeda nustatyti ateities kryptį. Kampanija mums suteikia perspektyvą ir galimybę aktyviai formuoti laisve, taika ir solidarumu grindžiamą ateitį, kurioje bus naudojami švarūs ir nepriklausomi energijos šaltiniai. You are EU kiekvienas jūsų.