Mur għall-kontenut ewlieni
You are EU

Dikjarazzjoni tal-aċċessibbiltà

Is-sit web You are EU

Din id-dikjarazzjoni tapplika għall-kontenut ippubblikat fid-dominju: https://you-are-eu.europa.eu/

Dan is-sit web huwa mmaniġġjat mid-Direttorat Ġenerali għall-Komunikazzjoni (DĠ COMM). Huwa mfassal biex jintuża minn kemm jista’ jkun nies, inklużi persuni b’diżabbiltajiet.

Għandek tkun tista’:

 • tkabbar sa 200% mingħajr problemi
 • tuża l-biċċa l-kbira tas-sit web bil-keyboard biss
 • tuża l-biċċa l-kbira tas-sit web b’apparat modern li jaqra dak li jkun hemm fuq l-iskrin u b’software li jirrikonoxxi d-diskors (fuq il-kompjuter jew il-mobile tiegħek)

Dan is-sit web huwa ddisinjat biex jikkonforma mal-istandard tekniku għas-siti web u l-apps tal-mobile, EN 301 549 v.3.2.1. Dan isegwi mill-qrib il-livell “AA” tal-verżjoni 2.1 tal-Linji Gwida għall-Aċċessibbiltà tal-Kontenut tal-Web (WCAG).

Status tal-konformità

Dan is-sit web huwa parzjalment konformi mal-istandard tekniku EN 301 549 v.3.2.1 u l-Linji Gwida għall-Aċċessibbiltà tal-Kontenut tal-Web (WCAG) 2.1 Livell AA. Ara “Kontenut mhux aċċessibbli” għal aktar dettalji.

Is-sit web ġie ttestjat l-aħħar fit-18 ta’ Diċembru 2023.

Tħejjija ta’ din id-dikjarazzjoni

Din id-dikjarazzjoni ġiet riveduta fil-11 ta’ Diċembru 2023.

Id-dikjarazzjoni hija bbażata fuq analiżi ta’ kampjun rappreżentattiv tal-paġni web minn espert tal-aċċessibbiltà kkwalifikat fl-IAAP, bl-użu ta’ taħlita ta’ ttestjar manwali u awtomatizzat.

Feedback

Nilqgħu l-feedback tiegħek dwar l-aċċessibbiltà tas-sit web https://you-are-eu.europa.eu/. Jekk jogħġbok għarrafna jekk tiltaqa’ ma’ ostakli għall-aċċessibbiltà:

 • Email : COMM-ENERGY-CAMPAIGNatec [dot] europa [dot] eu (COMM-ENERGY-CAMPAIGN[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Nippruvaw inwieġbu l-feedback fi żmien 15-il jum ta’ xogħol mid-data tal-wasla tiegħu għand id-dipartiment responsabbli tal-Kummissjoni.

Kompatibbiltà ma’ browsers u teknoloġija assistiva

Is-sit web https://you-are-eu.europa.eu/ huwa mfassal biex ikun kompatibbli mat-teknoloġiji assistivi l-aktar użati li ġejjin:

 • l-aħħar verżjoni tal-browsers Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox u Apple Safari;
 • flimkien mal-aħħar verżjonijiet ta’ NVDA, VoiceOver u TalkBack.

Speċifikazzjonijiet tekniċi

L-aċċessibbiltà tas-sit web https://you-are-eu.europa.eu/ tiddependi fuq it-teknoloġiji li ġejjin biex taħdem b’taħlita partikolari ta’ browser tal-internet u kwalunkwe teknoloġija assistiva jew plugin installati fuq il-kompjuter tiegħek:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Kontenut mhux aċċessibbli

Minkejja l-aħjar sforzi tagħna biex niżguraw l-aċċessibbiltà tas-sit web https://you-are-eu.europa.eu/, aħna konxji li hemm xi limitazzjonijiet, u qed naħdmu biex nirranġawhom. Hawn taħt hawn deskrizzjoni tal-limitazzjonijiet magħrufin u tas-soluzzjonijiet potenzjali. Jekk jogħġbok ikkuntattjana jekk tiltaqa’ ma’ problema mhux elenkata hawn taħt.

Limitazzjonijiet magħrufin għas-sit web https://you-are-eu.europa.eu/:

 1. Aċċessibbiltà tal-menù tan-navigazzjoni: Xi kontenut ma ġiex ikkodifikat kif suppost għall-aħjar esperjenza b’qarrej tal-iskrin. Qed nippjanaw li nsolvu din il-kwistjoni sa Marzu 2024. ​
 2. Ġerarkija tal-Intestaturi: Xi intestaturi ma jsegwux il-ġerarkija korretta tal-intestatura, li tista’ tikkawża problemi għall-utenti tal-qarrejja tal-iskrin. Qed nippjanaw li nsolvu dan sa Marzu 2024.