Gå direkt till innehållet
You are EU

Tillgänglighetsredogörelse

Webbplatsen för You are EU

Den här tillgänglighetsredogörelsen gäller innehåll på https://you-are-eu.europa.eu/

Webbplatsen sköts av EU-kommissionens generaldirektorat för kommunikation. Den är utformad för att kunna användas av så många som möjligt, även av personer med funktionsnedsättning.

Du ska kunna

 • förstora upp till 200 procent utan problem
 • navigera på större delen av webbplatsen enbart med hjälp av tangentbordet
 • navigera på större delen av webbplatsen med hjälp av ett modernt program för skärmläsning och taligenkänning (på din dator eller telefon).

Webbplatsen är utformad enligt den tekniska standarden för webbplatser och mobilappar, EN 301 549 v.3.2.1, som nära följer AA-nivån i WCAG-riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (version 2.1).

Teknisk standard – efterlevnad

Den här webbplatsen uppfyller delvis den tekniska standarden EN 301 549 v.3.2.1 och nivå AA i WCAG-riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (version 2.1). Läs mer under Innehåll som inte är tillgängligt.

Webbplatsen testades senast den 18 december 2023.

Grunden för redogörelsen

Den här tillgänglighetsredogörelsen sågs över den 11 december 2023.

Redogörelsen bygger på en granskning av ett representativt urval av webbsidor av en IAPP-kvalificerad tillgänglighetsexpert, som använt en kombination av manuell och automatiserad testning.

Lämna synpunkter

Vad tycker du om tillgängligheten på webbplatsen för You are Europe? Berätta gärna för oss om du stöter på problem:

 • E-post: COMM-ENERGY-CAMPAIGNatec [dot] europa [dot] eu (COMM-ENERGY-CAMPAIGN[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Vi försöker svara på ditt meddelande inom 15 arbetsdagar efter att den ansvariga kommissionsavdelningen har fått det.

Kompatibilitet med webbläsare och tekniska hjälpmedel

Webbplatsen för You are Europe är utformad för att vara kompatibel med

 • den senaste versionen av webbläsarna Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Apple Safari
 • i kombination med de senaste versionerna av NVDA, VoiceOver och TalkBack.

Tekniska specifikationer

Webbplatsen bygger på följande teknik för att fungera med en kombination av webbläsare och eventuella tekniska hjälpmedel eller insticksprogram på din dator:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • Javascript

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi gör vårt bästa för att webbplatsen för You are Europe ska vara tillgänglig för alla. Vi är dock medvetna om vissa begränsningar och arbetar för att lösa problemen. Här beskriver vi kända tillgänglighetsproblem och möjliga lösningar. Kontakta oss om du stöter på ett problem som inte finns med i listan.

Kända tillgänglighetsproblem på webbplatsen:

 1. Navigeringsmenyns tillgänglighet: Visst innehåll har inte kodats rätt för att få den bästa upplevelsen med en skärmläsare. Vi planerar att rätta till problemet senast i mars 2024. ​
 2. Rubrikordning: Vissa rubriker följer inte den korrekta hierarkin, vilket kan skapa problem för dem som använder en skärmläsare. Vi planerar att rätta till problemet senast i mars 2024.